Tentang Kami

Izin Penyelenggaraan Sekolah

 • Berdasarkan  Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan          Nomor 420/18895.PPD/2009 tanggal 31 Desember 2009
 • Berdasarkan  Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan          Nomor 420/13078.PPD/2014 tanggal 22 Desember 2014

 

Sejarah TK An Nadhif Medan

 • Berdiri sejak 5 Desember 2008
 • Berdasarkan pengalaman kami sebagai orang tua yg selalu berpindah kota dan   selalu mencari sekolah terbaik untuk pendidikan anak

 

Latar Belakang Seleksi Penerimaan Guru

 • Sarjana S1
 • Mempunyai Naluri Ibu dalam mendidik anak
 • Sabar & Ikhlas
 • Bersahabat dengan Anak
 • Kreatif, Cerdas dan mempunyai Jiwa Seni.
 • Menguasai Microsoft Office

 

 

Jumlah Murid setiap Kelas

 • Maksimum 20 anak setiap kelasnya
 • Ditangani 2 Orang Guru setiap kelasnya

 

Kawasan berpakaian Sopan / Berjilbab ( Islami )

Motto : “ BERIMAN , MANDIRI, KREATIF & CERDAS “